Kvoteenheten for fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter er økt til 44,3854. Kvoteenheten for fartøy med hjemmelslengde under 15 meter men største lengde over 15 meter er økt til 38,6317, melder Fiskeridirektøren.