Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier at kystutvikling og sjøtransport er svært viktig for regjeringen. Derfor ser de på støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner som effektivt virkemiddel.

Søkt om 400 millioner

I løpet av 2023 har det blitt søkt om støtte til totalt 24 prosjekter, med en samlet søknadssum på litt over 400 millioner kroner.

- Tilskuddsordningen har vist seg å være svært populær, og regjeringen har tidligere styrket den ved å øke bevilgningene til 98 millioner kroner. I det reviderte statsbudsjettet har rammene for ordningen blitt ytterligere økt med 20 millioner kroner, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kystverket er ansvarlig for forvaltningen av tilskuddsordningen. Pengene blir delt ut i to omganger, der søknader til ettårige prosjekter blir behandlet først, etterfulgt av søknader til toårige prosjekter. Kystverket har allerede behandlet søknadene for ettårige prosjekter og forventer å fatte vedtak angående de toårige prosjektene innen begynnelsen av juli.

Disse får:

SøkerTilsagn
Tromsø Havn KF12 456 000
Bergen Havn AS7 974 400
Kristiansund Base AS6 824 000
Kristiansand Havn IKS - Lagmannsholmen3 866 244
Fjordbase AS3 520 000
Kristiansand Havn IKS - Caledonien3 000 000
37 640 644