Fem båter inn i fartøyregisteret i Møre og Romsdal