Det er 12.000 tonn mer enn i 2013. Tallene er i sløyd vekt, og selskapet har fått tilført 20.000 tonn fra andre oppdrettsselskaper.

- Vi har hatt god økning på eksternt volum. Utfordringa er at de fleste skal ha slaktet samtidig, så vi får trykket på høsten, sier direktør Roger Mosand til Bladet Vesterålen.

Et av selskapets store utfordringer har vært variasjonen av råstofftilførselen, og årlige permitteringer på vinteren. I år ser det ut til at permitteringer skal unngås.