Norge eksporterte 226 tonn tørrfisk til en verdi av 20 millioner kroner i august. Det er et uvanlig høyt volum for en måned da norske tørrfisklagre pleier å være utsolgte og markedet bare venter på forsyning fra årets tørkesesong.

Men så er det heller ikke torsken som har dratt tallene opp. Tvert i mot ble det eksportert bare 12 tonn tørrfisk av torsk i august, og det er en nedgang på 86 prosent målt mot august i fjor.

- Det lave eksportvolumet for tørrfisk av torsk i august kan tyde på at lagrene fra fjorårets produksjon nå er mer eller mindre tomme. Eksporten av årets produksjon vil starte for fullt i månedene framover, forklarer hvitfiskanalytiker hos Sjømatrådet, Eivind Hæstvik Brækkan.

Hovedårsaken til veksten i volum i august var en kraftig økning i eksporten av tørket filet av lange, hvor nesten alt gikk til Mexico. Hele 177 tonn tørket filet av lange ble eksportert til Mexico i forrige måned, skriver Sjømatrådet i sin månedlige pressemelding.

- Dette gjør også at Mexico er det markedet som hadde størst verdivekst for tørrfisk i august. Økningen var på 11 millioner kroner, eller 547 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.