I uke 35 var det igjen lavere omsetning innenfor området til Norges Råfisklag og dermed har inneværende år mistet forspranget.

På det meste var dette forspranget i vinter oppe i vel 450 mill kroner. Oversikten nedenfor viser at vi nå faktisk ligger litt etter fjorårets totalomsetning til samme tid. For norske båter er vi nå nøyaktig likt med fjorårets omsetningstall, mens det er litt minus for utenlandske. Bare siste uka var omsetninga nær 40 mill kroner lavere enn tilsvarende uke i fjor, ned fra 100 til 62 mill kroner.

Vi har alle friskt i minne eventyrfisket i de tre første månedene som ble kronet med et lofotfiske som ble kalt det beste på femti år.

Etter at totalomsetninga i uke 34 tok seg brukbart opp til totalt 94,2 mill kroner, var uke 35 en nedtur. Totalen endte da på 62,3 mill kroner, satt sammen av 2,3 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter (14,6 mill kroner uka før) og 60 mill kroner (79,6 uka før) fra norske båter, sistnevnte basert på 44,1 mill kroner av fersk råstoff (50,6 i uke 34) og 15,9 mill kroner (28,3) etter landinger av fryst fisk, melder råfisklaget på sine nettsider.