Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Fordelt per art er det levert 244.617 stk. bergnebb, 3.230 stk. grøngylt og 23.631 stk. berggylt.

Hittil i år er det levert totalt 1.855.395 stk. leppefisk, hvorav 1.519.348. bergnebb, 317.605 berggylt og 18.442 grøngylt.