Når Fiskebåt starter sitt årsmøte i dag, kan en stolt fiskebåtdirektør Audun Maråk slå i bordet med solide klimatall – og ikke minst dokumentere at fiskeflåten tar klima på alvor. I fjor høst var det derfor sett i gang et prosjekt for å kartlegge hvordan fiskeflåten skal bli enda mer klimavennlig.

Gir fortrinn

- For oss er det viktig å holde posisjonen som en naturbasert og bærekraftig næring. Vi må derfor kunne dokumentere klimaeffekten ned på hvert kilo fisk vi selger. Det er og blir et av våre fortrinn i markedet. Fisk er i tillegg noe av det sunneste en kan spise, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Audun Maråk er stolt over klimatallene.

Fiskeflåten skal gjøre sitt for at Norge skal nå de utslippsmål som næringen har forpliktet seg til. Fiskerinæringa lever av å selge et naturprodukt der det klimatiske fotavtrykket er svært lavt.

Blant vinnerne

- Fiskeflåten er en av de næringene som har størst nedgang av utslipp av klimagasser. Dette har skjedd samtidig som det er fisket minst like mye som før, sier Maråk.

Kartleggingen som nå er i gang, bygger videre på et prosjekt i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond, FHF, som tar for seg den historiske utviklingen av utslipp av klimagasser fra fiskeflåten.

- Vi har allerede redusert utsleppene mye. Blant annet har nye og bedre kjølesystem om bord i båtene vært et viktig tiltak i forhold til å redusere utslipp. Det er likevel fortsatt mye å hente på ny teknologi på motorer og hvordan en gjennomfører fisket, sier Maråk.

Avgiftene avgjørende

For å nå klimamålene raskere, er fiskeflåten avhengig av at avgiftene blir holdt nede.

- Økte avgifter vil svekke evnen til å fornye flåten, som er et viktig tiltak for ytterligere utslippsreduksjon, sier Maråk.

Utredningen er en del av et prosjekt i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) etter initiativ fra Fiskebåt, og er planlagt ferdig i juni.