Prisforhandlingene mellom råfisklaget og kjøperorganisasjonene starter tirsdag i denne uka. Nå opplever fiskerne at det er stengt mange steder og at de ikke får solgt fisken de kommer på land med.

- Hvor i alle dager er de som skal representere fiskerne nå, spør han og tenker på de siste dagers utspill fra fiskekjøpere i deler av Nord-Norge.

- Jeg har nylig vært på fiske i Øst-Finnmark og levert i Båtsfjord. Der opplever vi at kjøperne overbyr hverandre i konkurransen om råstoffet, det samme gjelder i Berlevåg. Andre steder i Nord-Norge stenges brukene. Jeg lurer på hva i all verden det er som skjer, sier han til Kyst og Fjord.

- Hvordan kan det ha seg at kjøpere i Troms har større problemer med avsetningen enn det kjøperne i Finnmark åpenbart har, undrer han.

- Hvor i all verden er fiskarlaget og Reidar Nilsen? Det virker som det er en strategi fra kjøpernes side å stenge brukene, slik at vi skal bli mer føyelige, mener Bjørn Jakobsen.