- Vi ønsker å gi fiskerne mer valgfrihet for hvilke redskaper de kan bruke. Mer fleksibilitet forutsetter imidlertid at vi har gode og oppdaterte regler om utøvelsen av fisket. Derfor forbyr vi nå havfiskefartøy som bruker snurrevad å fiske nær kysten. Med dette bidrar vi til en mer rettferdig tilgang til fiskefeltene for kystfartøy og havfiskefartøy som bruker snurrevad, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen.

I desember i fjor åpnet regjeringen for at flere båter kan bruke snurrevad. Her ble det blant annet åpnet for mer bruk av snurrevad i den konvensjonelle havfiskeflåten. Endringene som vedtas nå må ses i sammenheng med regjeringens beslutning om mer redskapsfleksibilitet i fiskeflåten.

Dette er hovedpunktene:

  • Områdebegrensningen for havfiskeflåtens bruk av line gjøres gjeldende også for havfiskeflåtens bruk av snurrevad.

  • Det gjøres ikke unntak fra områdebegrensningen for havfiskefartøyene som før desember 2017 kunne benytte snurrevad.

  • Området for påbud om kvadratmasker i fiskepose i snurrevad utvides til også å gjelde området mellom 64 grader nord og Sørøya, med virkning fra 1. januar 2019.

  • Forbudet mot pelagisk fiske med snurrevad etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord videreføres.