Det går fram av et brev fra Fiskeri- og kystdepartementet til Sametinget. Dermed effektueres en lovendring som ble gjort i sommer, der deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven ble tilpasset Stortingets krav fra noen år tilbake om å harmonisere regelverket med samers rett til fiske utenfor Finnmark.

Varangerfjorden, Tanafjorden, Laksefjorden og Porsangerfjorden samt en rekke mindre fjordsystemer blir stengt for større kystfiskefartøy. Grensene som foreslås, tilsvarer fjordlinjene som tidligere er fastsatt i forbindelse med kysttorskevernet, og vil ramme større hvitfiskfartøy og loddefartøy. Unntaket er krabbefartøy under 21,35 meterog reketrålere under 65 fot, som fortsatt får lov å fiske innafor linjene. Forslaget reserverer fjordene for sjøsamiske interesser, som har fartøy under de nevnte lengdegrupper og som følgelig ikke rammes.

Leder i Fiskarlaget Nord, Hans Petter Rasmussen, er sjokkert og overgitt, både over forslaget og fremgangsmåten.

– Departementet går bak ryggen på Fiskarlaget, har nær kontakt med Sametinget, men uten å informere oss som fisker i disse områdene. Dette er ikke samarbeid og demokrati, sier Rasmussen til Kyst og Fjord.

Mer i papiravisa