Tyngst blir det å komme til Andenes i ettermiddag og fortelle de ansatte hvorfor hun vil legge ned Andøya flystasjon og slik fjerne hver femte arbeidsplass i øykommunen. Befolkninga har varslet aksjoner for å vise misnøyen. Langs veien hun skal kjøre mellom flystasjonen og Andøya Space Center vil folk stå hånd i så langt det rekker. - Møter det opp 2.000 personer, når vi mer enn to kilometer opp mot Bleikskrysset, sier Svein Spjelkavik til Bladet Vesterålen.

Dagen starter imidlertid med politiske møter på Evenes nå på morgenen. Derfra bærer det rett til Harstad og Kystjegerkommandoen med helikopter, for å møte ansatte, politikere og presse. Ferden går så videre til Kystvaktbasen på Sortland, der basen opprettholdes, før ferden altså ender helt nord i Vesterålen.

Statsrådens hovedbudskap på turen er at regjeringa vil øke forsvarsbudsjettene betydelig i årene som kommer. - Vi vil bruke de første årene og de første ekstra milliardene på å få det vi allerede har til å virke bedre. Når dette er gjennomført, skal vi øke den operative aktiviteten. Vi skal gjøre større deler av Forsvaret tilgjengelig, og klar til innsats, på kort varsel. Vi vil fokusere på Forsvarets leveranser og prioritere det som gir best og mest effekt. Regjeringen vil styrke Forsvarets operative evne gjennom å øke bemanningen i den operative delen av strukturen. Dette betyr økt aktivitetsnivå og økt militær tilstedeværelse, spesielt i nordområdene.