Totalomsetning i uke 41 på 87,8 mill kroner, brukbart opp fra uka før som endte på 66,4 mill kroner. Totalen sammensatt av 78,2 mill kroner for norske båter og 9,5 mill kroner for utenlandske, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Sistnevnte som de to ukene forut uteble helt, bestod i uke 41 av fryst fisk fra 4 russiske båter, en autoliner og 3 trålere, med vel 1.000 tonn torsk. I tillegg var det et mindre kvantum fersk torsk fra en tysk tråler. Omsetningen for norske båter var på et lavmål når det gjelder ferskt råstoff, noe som igjen må tilskrives ustabilt vær, der totalen var helt nede i 26,7 mill kroner, men dette ble oppveid av god omsetning av fryst fisk som utgjorde 46 mill kroner, og i tillegg var det en leveranse av fryst koktreke som i verdi utgjorde 5,2 mill kroner. Omsetningen av sjøltilvirka tørrfisk utgjorde 0,5 mill kroner i årets uke 41.

Sammenlignet med uka før var nevnte 66,4 mill kroner fordelt på 31,4 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff, 34,9 mill kroner på fryst og bare 50.000 kroner fra sjøltilvirka tørrfisk.

Sammenligner vi med fjorårets uke 41 kom vi denne gang litt bedre ut. For ett år siden utgjorde ukeomsetninga 85,4 mill kroner, da med ei fordeling på 2,7 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Norske leveranser stod for 82,7 mill kroner fordelt på 35,9 levert fersk, 45,0 fryst og et relativt stort kvantum sjøltilvirka tørrfisk endte da med ei omsetning på 1,7 mill kroner.

Ved utgangen av uke 41 var det landet fisk, kval og skalldyr for 4,989 milliarder kroner. I skrivende stund har dette beløpet passert fem milliader mot drøye 5,7 milliarder på samme tid i fjor.