Hvis noen fremdeles har vært i tvil – det blir skipstunnel, konstaterer kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding på Kystverkets nettsider.

Prosjektet har vært en av de store snakkisene langs kysten i svært lang tid, og nå er prosjektet endelig klart til politisk sluttbehandling. I proposisjonen tar regjeringa høyde for en kostnad på drøye 4 milliarder kroner, men legger inn en styringsramme på rundt 3,5 milliarder, inkl mva.

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer og være dimensjonert for skip på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol og en ringnotbåt. Det vil si en seilingsbredde på 21,5 meter, seglingshøyde på 33 meter og et seilingsdyp på 8 meter.

– Bygginga av Stad skipstunnel vil fjerne en viktig barriere for skipstrafikken i et av de mest værutsatte og krevende farvannene langs norskekysten. Nå bekrefter vi bygginga av prosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Dette er et stort, omfattende og ikke minst viktig prosjekt for Kystverket og kyst-Norge, og vi er mer enn klar til å bygge verdens første fullskala skipstunnel. Vi er allerede godt i gang med å etablere en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og klargjøre for anbud, og kan starte bygginga av skipstunnelen i 2022, sier kystdirektør Einar Vik Arset.