Nordland fylkeskommune mangler penger til drift av dagens skolestruktur. Dette har sammenheng med hvordan skolene er finansiert, med et tilskudd fra staten som beregnes per innbygger i aktuell skolealder. Disse har det blitt færre av i Nordland, og fylket har derfor ikke finansiering for å opprettholde dagens skolestruktur.

Men fordi forslaget fra fylkesrådet har rammet spesielt yrkesfagene sterkt har motstanden vært voldsom. Yrkesutdanningene er mer kostbar per elev enn ren studiespesialisering, og monner følgelig mer når sparekniven svinges.

I alt 25 klasser ble nedlagt i gårdagens fylkestingsmøte i Nordland, men man valgte etter en helhetsvurdering å beholde fiskeritilbudene.

- Tilbudet ble i utgangspunktet foreslått nedlagt. Etter innspillsrundene var tilbakemeldingene sterke og entydige om at det er svært lite hensiktsmessig å vurdere nedlegging av tilbudet nå. Med bakgrunn i en total vurdering av naturbrukstilbudet i region nord så foreslås det videreføring av Vg1 Naturbruk ved Vest-Lofoten vgs, fremgår det av innstillingen som ble lagt fram for politikerne onsdag.

I Øksnes videreføres fiske og fangst, men det blir ikke etablert VG1 naturbruk ved denne avdelingen.

I tillegg til fiskerifagene ble også landbruksutdanninga ved Kleiva videregående spart. Her tilbys også blå linje naturbruk, og skolen har gjennom dette en visningskonsesjon for laks som bringer penger i kassen til fylkeskommunen.