Heretter skal det rapporteres halvårlig og ikke kvartalsvis. Rederiene skal derfor ikke rapportere NOx-utslipp for første kvartal innen 18. april som var den opprinnelige fristen.

Neste NOx-rapportering til avgiftsmyndighetene skal nå skje innen 18. juli for hele første halvår 2011, altså for 2 kvartal samlet. NOx-fondet vil deretter sende ut faktura for NOx-avgift for første halvår.