Signalene fra den politiske ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet kan vanskelig tolkes annerledes.

-Viktig virkemiddel

- Flåten må kunne tilby trygge, moderne og utfordrende arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige folk. For å bidra til god lønnsomhet i fiskeflåten er strukturordninger et viktig virkemiddel, sa Lisbeth Berg-Hansens politiske rådgiver, Martin Henriksen, i et møte nylig..

Lønnsomhet foran og bak

Lønnsomhet var Henriksens mantra gjennom hele talen, og lønnsomhet blir også et helt sentralt tema i det som etter alt å dømme blir Berg-Hansens viktigste dokument, Sjømatmeldinga, som i lengre tid har vært under utarbeidelse.

- I den kommende sjømatmeldinga vil vi ta opp fiskeflåtens rammebetingelser. Det er da naturlig at vi løfter opp og diskuterer betydninga av lønnsomhet i fiskeflåten, inklusive den minste kystflåten. Som dere sikkert er godt kjent med, har det vært presset på fra flere hold i næringa for å innføre struktur for fartøy under 11 meter, mens andre har vært skeptiske til dette, framholdt Henriksen.

Målsetning

Henriksen kunne ikke si noe nå om hva departementet konkluderer med. Men han framholdt hovedmålet vil uansett være å sikre en god lønnsomhet for hele flåten innenfor dagens kvotefordeling, og ut fra prinsippet om at fiskeressursene er fellesskapets eiendom.