Sjømat Norges årsarrangement og generalforsamling skulle etter planen arrangeres i Bodø 31. mars, men koronaepedemien setter nå en stopper for det hele, skriver sjømatorganisasjonen i en pressemelding.

– Det er selvsagt uheldig at vi ikke kan gjennomføre vårt viktigste arrangement i løpet av året. Vårt arrangement samler ledere og sentrale aktører i hele sjømatnæringen. Det sier seg selv at vi kan ikke utsette hele næringen for en slik risiko, sier Geir Ove Ystmark i meldingen.

Sjømat Norges styre vedtok avlysningen i et styremøte tirsdag etter en grundig vurdering. Over 400 deltakere var ventet til årssamlingen i Bodø. Derfor var det ingen enkel beslutning. Nå vil organisasjonen i stedet gjennomføre generalforsamlingen digitalt, slik at man får gjennomført både valg og vedtak av innkomne saker.

Sjømat Norge framholder at de vil komme nærmere tilbake til dette i egen informasjon til sine medlemmer.