Flere forbund og forslagsstillere krevde at LO i kommende kongressperiode skulle si nei til konsekvensutredning av virksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Slik ble det ikke, melder Norsk Telegrambyrå.

- Men vi sier veldig tydelig ifra om at en konsekvensutredning ikke er det samme som å åpne områdene for oljeutvinning, sa LO-nestleder Tor-Arne Solbakken da han la fram redaksjonskomiteens innstilling tirsdag ettermiddag.

I vedtaket står det at føre-var-prinsippet skal legges til grunn og at en eventuell utvinning skal ivareta «tungtveiende hensyn til miljø, sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen».

Et forslag fra Fellesorganisasjonen om varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble tatt opp til avstemning under kongressen, men falt med klar margin.

Heller ikke Norsk Tjenestemannslag fikk flertall for sitt forslag om å avvise oljeutvinning av hensyn til fiskeressursene.

- Et stort mindretall tok ansvar for klimaet og torskens fødestue, men vedtaket gjør at LO fortsatt er blant den fossile industriens beste venner, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til NTB.