Halvårstallene fra Norges Sjømatråd viser at Norge eksporterte 1 100 tonn tørrfisk av torsk til en verdi av 239 millioner kroner i første halvår 2019. Det er en nedgang i volum på 11 prosent, mens verdien økte med 16 millioner kroner eller 7 prosent. Italia, USA og Kroatia var våre viktigste markeder for tørrfisk av torsk i første halvår.

- Tørrfiskeksporten det første halvåret har vært preget av høye priser og lavere volumer, både på hel fisk og hoder, som følge av mindre produksjon av tørrfisk i 2018. Nå skal det meste av fjorårets produksjon være eksportert, og det er god etterspørsel i markedet i forkant av neste sesong, sier Ingrid K. Pettersen.

Nigeriamarkedet

- Nigeria er et viktig marked spesielt for tørkede fiskehoder. Eksporten av tørrfisk til Nigeria har dette halvåret vært preget av svært lite fisk på lager i slutten av 2018, og derfor har det vært lite som kunne selges. Av årets produksjon som snart er klar for levering, er mye allerede solgt til «all-time-high»-priser, sier Trond Kostveit, Sjømatrådets fiskeriutsending i Vest- og Sentral-Afrika.

I juni har Norge eksportert 56 tonn tørrfisk av torsk til en verdi av 12 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 63 prosent, mens verdien falt 14 millioner kroner eller 54 prosent.