«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og driftes av HI. Fartøyet er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og benyttes i Nansenprogrammet som er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

På grunn av korona-pandemien har skipet ligget til kai hjemme i Norge siden mars.

Leieperioden for «Dr. Fridtjof Nansen» gjelder fra 1. november 2020, og frem til sommeren neste år. Nå gjenstår bare en siste runde med de formelle juridiske avklaringene før avtalen kan signeres av partene.

– Dette er et av verdens mest moderne havforskningsfartøy, og vi er veldig glade for å få anledning til å bruke fartøyet til havforskning i Norge når det ikke lar seg gjøre å operere fartøyet i regi av Norad, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Flere tokt er planlagt for skipet

Skipet finansieres over bistandsbudsjettet via Norad, og derfor har det tatt litt tid å finne ut av hvordan båten kan brukes til andre formål enn utviklingshjelp.

– Vi planlegger å bruke «Dr. Fridtjof Nansen» på økosystemtokt i Nordsjøen og gytetokt for sei i 2021, forteller Huse.

Han legger til at det også er mulig skipet skal brukes til bunnkartlegging av marine arter i Mareano-programmet.

– Vi vet ikke når skipet kan returnere til Afrika og Asia og ta opp igjen bistandsarbeidet i Nansenprogrammet, men foreløpig ligger det altså an til at vi disponere fartøyet frem til sommeren 2021, sier forskningsdirektøren.