45 millioner kroner kommer fra fiskernæringa sjøl, gjennom FHF, Fiskeri- og havbruksnæringas forskningsfond. På norsk side skal det fireårige prosjektet ledes av forskningsinstituttet NIFES i Bergen.

– Målet med prosjektet er å komme ett trinn lenger på å dokumentere helseeffektene av sjømat, sier Livar Frøyland, forskningsdirektør ved NIFES.

Fish Intervention Studies (FINS) skal gå over fire år og er den største enkeltsatsingen på helseeffekter av sjømat og helse i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å måle mulige effekter av mager og feit fisk på fedme og diabetes type 2, og på mental helse, læring, konsentrasjon og hukommelse hos barn og voksne. Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer ernæringsbiologisk, medisinsk og psykologisk kompetanse.

– Vi skal blant annet finne ut om det er slik at et økt sjømatinntak hos barn vil føre til bedre læringsevne.