Fartøyet «Polar Sirkel» har deltatt i desimeringsfisket etter kongekrabbe utenfor Hjelmsøya i Måsøy kommune vest for Nordkapp. I dette området er kongekrabben erklært som uønsket og det foregår et nedfiske av arten.

Fanget 3000 krabber

- I løpet av tre effektive fangstdøgn har vi fisket 3100 krabber, like mye hunn- som hannkrabbe, skriver Pål Krüger i Lofot-selskapet Krabbin i en mail til Fiskeri- og Kystdepartementet.

- Det er som kjent sterk strøm i området, og det er kun vi som fangster med «Alaska-teiner», som reelt egner seg i farvannene utenfor fjord-områdene. Fangsten skjer på ca 300m dyp.

Vi registrerte nærmet ingen fangst av kongekrabbe i området Hjelmsøya-Nordkapp utenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen, melder han.

Selskapet har søkt og fått avslag på fangst inntil grunnlinjen. Avslaget er begrunnet med at det ikke er hjemmel til dispensasjon fra Forskriftene §33a.

- Bør stimulere økt fangst

Havforskningsinstituttet har sammen med departementet erklært desimeringsfiske som en suksess i den forstand at krabbens spredning mot vest og syd tilsynelatende er kraftig redusert.

- Vårt fiskeri viser med all tydlighet det motsatte, mener Pål Krüger.

- Vår oppfatning er at myndighetene burde på eget initiativ stimulere til størst mulig fangst av kongekrabbe vest av Nordkapp, også ved å tilby et fartøy som «Polar Sirkel» å fangste

i hvert fall inn til grunnlinjen, skriver han.