– Vi er på en skikkelig skreibølge her i Sverige, sier Line Kjelstrup, Norges sjømatråds utsending til skreiens nærmeste eksportmarked. Hun forteller om daglige eposter fra forbrukere som spør hvor de kan få tak i skreien de ser annonser for, og om ansatte i butikker som blir både rørt og begeistret av fiskens historie.

– Da vi startet skreikampanjen hadde vi kick-off for butikkansatte. De fikk tårer i øynene da de hørte om mirakelfisken, som i århundrer har kommet til kysten av Norge og slik lagt grunnlaget for sysselsetting og bosetting, forteller Kjelstrup til Norges Sjømatråds nettsider.

Fordoblet på tre år

På tre år er konsumet av norsk torsk i Sverige mer enn fordoblet. Det betyr at svenskene har spist torsk, også norsk skrei, i mange år, men det er første gang historien om skreien blir fortalt til forbrukerne. Det skjer i et samarbeid med Sveriges tre største dagligvarekjeder, og spesielt i storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmø.

– Det betyr mye å differensiere skreien fra annen torsk, fordi svenske konsumenter er bevisste på bærekraft og styrer unna torsk fra stammer som ikke er bærekraftig forvaltet. Derfor er en viktig del av budskapet vi formidler, at skreien fra Barentshavet regnes som en av verdens best forvaltede torskestammer, sier Kjelstrup.

Skreikampanjer i hele Europa

Lanseringen av skreien i Sverige er en av kampanjene for norsk skrei i europeiske markeder, blant andre Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal og Storbritannia.

– Kampanjene har større omfang og retter seg mot flere markeder enn noen gang tidligere, sier Norges sjømatråds markedssjef for torsk, Karin Olsen.

Hun nevner spesielt at skreien fra 1. mars blir å finne på luksusmagasinet Harrods i London. Her vil kjøpesterke og kvalitetsbevisste briter møte skreien på alle flater: i kundemagasinet, på storskjermer og i oppskriftshefter.

I Portugal, markedet som står for 30 prosent av den norske torskeeksporten, ble åpningen av årets skreisesong sågar direkteoverført på fjernsyn.

Kjærlighetsfisk med norsk suksess

Norges sjømatråd har også satt av ressurser til å løfte skreien i det viktige hjemmemarkedet. Her er et av de sentrale budskapene at skreien er kjærlighetsfisken, som strekker seg langt for sin elskede.