Foreløpige meldinger er at fangstene er tatt i området mellom Nordkapp og Kamøyvær.

Fisken er i størrelsen 20-30 cm, og ut fra observasjoner det kan tenkes at det dreier seg om ung pukkellaks. Vi kan ikke heller utelukke at det kan være oppdrettslaks, og har kontaktet oppdrettsselskap i regionen.

Fiskere og fiskebruk har tatt vare på prøver, som vi vil få undersøkt nærmere. Norsk Institutt for naturforskning vil bistå oss i avklaringen om art. Fiskeridirektoratet vil vurdere sporing om det blir aktuelt.

- Vi tar gjerne imot tips om fangst og observasjoner, heter det på nettsidene.