I en orientering til sine kunder og samarbeidspartnere skriver selskapet at de forventer å drive ut mai, men at det etter det blir stopp i aktiviteten.

Gikk bort

Selskapet har solid økonomi, og har i alle år vist gode resultater. Årsaken til beslutningen om nedleggelse er eier/daglig leders helsesituasjon, skriver styret.

Daglig leder Hanne Nilsen ledet i flere år selskapet sammen med sin far Gustav Nilsen, men generasjonsskiftet kom adskillig mer brått på enn planlagt da Gustav brått gikk bort etter et illebefinnende høsten 2018.

Fortsatt for salg

Til Bladet Vesterålen sier Nilsen at hun håper det nå er noen som kan komme på banen for å føre virksomheten videre.

- Det er ønskelig for alle parter at slippen på Myre drives videre. Om en kjøper melder seg og ønsker å drive slippen videre, er det klart at den er for salg, sier Nilsen.

I en utfyllende kommentar til Kyst og Fjord sier Hanne Nilsen at de nå vil starte salgsprosessen.

- Jeg ønsker jo ikke å legge bedriften ned, men jeg må først og fremst ta hensyn til min egen helse. Vi vil selvfølgelig nå starte prosessen med å få tatt en takst og gå ut i markedet. Vi har noen som kan være interesserte, men det gjenstår å se hvordan denne prosessen går når vi har fått gjennomført en takst og satt en pris, sier Nilsen.

Eneste slipp på Myre

Båtslippen på Myre er stedets eneste mulighet for ilandsetting og vedlikehold. Anlegget er egnet for mindre kystbåter, mens større kystbåter kan betjenes fra en større båtslippen i Alsvåg. Øksnesfiskerne har også Samhold slip i Sørvågen.

Utstyrsbutikken Jern & Båt AS er et eget selskap, og berøres ikke av beslutningen om opphør av drift etter mai.

Daglig leder Hanne Nilsen legger ned den tradisjonsrike virksomheten. Foto: Erik Jenssen