Det går fram av et rundskriv fra Norges Råfisklag. Prisen som ble fastsatt 6. februar på 9,75 kroner per kilo, endres fra i dag til 10,50 per kilo.

De andre minsteprisene er uforandret. Det vil si at torsk på minst 2 kg betales med 12 kroner per kilo, torsk 1-2 kilo kr 7,00 per kilo og under 1 kg kr 5,00 per kilo, melder assisterende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland.