– Vi påviste mye kobber på havbunnen mellom Jan Mayen og Svalbard. Kanskje kan det om 20 år bli kommersiell gruvedrift i dette området på rundt 2300–3000 meters havdyp, sier professor og toktleder Martin Ludvigsen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU til NRK.

Ludvigsen ledet et nylig avsluttet geologisk tokt i de arktiske havområdene. Han sier funnene av gull og sølv er små, men at det er funnet av kobber som åpner de største perspektivene. Han mener Norge bør sette fart i letingen etter nye rikdommer på havbunnen.

– Gjennom kriser kommer endringer. Norge bør benytte anledningen til å avklare industripotensialet for mineralutvinning på havbunnen. Første steg i en nasjonal satsing er å trappe opp innsatsen for å samle inn data om ressursmengde og kvalitet. Videre må innsatsen for å utvikle relevant teknologi økes. De forvaltningsmessige sidene av saken må avklares. I parallell med alle tre temaene må bærekraft og miljømessige forhold satses på og ivaretas, mener Ludvigsen og kollegene.