Nordkynkonferansen som skulle gått av stabelen i neste uke, har blitt avlyst.. Arrangørene i Nordkyn Fiskeriforum og Gamvik Nordkyn Utvikling fikk for få påmeldinger. Tema for konferansen var fiskeri, forvaltning og markedsføring av fersk fisk. Målet med årets konferanse er å gi innspill til løsninger for levedyktige kystsamfunn gjennom en sunn ferskfiskstrategi og god markedsføring.

- Ferskfiskprodukter fra fiskerisamfunn langs kysten konkurrerer nå med frossen trålfisk bearbeidet i lavkostland, og kystkommuner sliter med håndhevelse av leveringsplikter og en forvaltningsmodell som er lite gunstig for kystflåten, poengteres det på konferansens nettsider.

De vil forsøke å avvikle konferansen i juni., noen dato er ennå ikke fastsatt.