Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk for 1,1 milliarder kroner i november 2013. Det er en oppgang på 53 millioner kroner eller 5 prosent sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Norges Sjømatråd.

Eksporten av sild ble i november på 630 millioner kroner. Det er en nedgang på 4 prosent sammenlignet med fjoråret.

- På tross av lavere kvoter i år er det eksportert store volumer med sild i november, sier Kristin Lien, senioranalytiker i Norges sjømatråd.

Eksporten av makrell økte med 5 prosent i november, til 418 millioner kroner.

- 100 000 tonn makrell er på vei til konsum i Japan. Nesten halvparten av dette via bearbeiding i Kina, sier Lien. Japan er vårt viktigste makrellmarked og de har betalt mer for makrellen i årets sesong.

Hittil i år er det eksport pelagisk fisk for 5,9 milliarder, en nedgang fra 7,4 milliarder fra fjoråret.