Råfisklagets minstepriser for sei går ned 20 øre til 9,10 kr for størrelse over 2,3 kg, mens torsk går ned 25 øre til kr 25,00 for størrelse 2,5-6 kg og er årets første prisfall for torsken.

Størst reduksjon er prisen på hysa, som går ned 1,25 kr til 13,25 kr for størrelse over 0,8 kg, snørefanget.

Kongekrabbe går på sin side opp med 4 kr til 172 kr for strørrelse over 3,2 kg. Samtidig ble prisen på rogn fra rognkjeks satt opp 2 kroner til 64,00 kr.

Årsaken for nedgangen i seiprisene skyldes nedgang i både eksportpris og prisen fiskerne har fått.For torsken er begrunnelsen at det er gitt lavere pris til fisker for fersk torsk de siste to ukene.

Også for hysefangstene har det vært reduksjon i førstehåndsprisen, samt en betydelig nedgang i eksportprisen for fersk hyse i mai.

I motsatt ende har man opplevd en økende eksportpris for kongekrabbe, noe som resulterer i et prisløft på fire kroner til fiskerne.

Prisøkningen for rogn skyldes økt konkurransen som har gitt en liten økning i snittprisen betalt til fisker.

De nye minsteprisene gjelder til og med 23. juni og 07. juli for kongekrabbe.