Effektiviteten i fisket er bedret og prisene er høyere for fangsaktiviteten, men i markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods var kapasitetsutnyttelsen og marginene lavere enn i første kvartal 2010. EBIT-marginen var på 7,5 prosent i første kvartal 2011, mot 9,0 prosent i 2010, melder nettstedet Netfonds.no.

Jevnt

Aker Seafoods' omsetning i første kvartal 2011 var 786 millioner kroner, mot 780 millioner kroner i samme periode i 2010. Omsetningen av hel fisk økte på grunn av høyere priser på torsk, hyse og sei. Dette oppveide nedgangen i omsetningen av foredlede produkter.

Mer effektiv - Vi hadde fremgang i fiskeriaktiviteten i første kvartal. Vi har fisket mer effektivt i kvartalet enn noen gang tidligere, og prisene har økt fra tilsvarende periode i fjor. Norway Seafoods har ikke levert tilfredsstillende resultater. Dette skyldes økte råvarepriser og lavere tilgang på råstoff på grunn av dårlig vær i mars, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods ASA.