Spørsmålet om å likebehandle tang og tare med annen sjømat har vært på høring. Både forskrift og lov må endres for at tang og tare skal bli innlemmet av lovverkets rammer, og og regjeringen har i dag behandlet forslaget til lovendring i statsråd.

Endringen innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering FHF skal kunne lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen skal få glede av Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

- Oppfyller løfte

– Regjeringen ønsker å legge til rette for utvikling av tang- og tarenæringen. Dette er en næring med stort potensial, som lenge har signalisert et sterkt behov for tilgang til ressursene for markedsføring og forskningsfinansiering. Vi har lyttet til dette og oppfyller nå målet i Hurdalsplattformen om økt forskning og mer næringsaktivitet knyttet til tang og tare, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tang- og tarenæringen er foreløpig ikke stor. Men Norges lange kyst og gunstige forhold for dyrking av tang og tare gjør at næringens potensial kan være stort.

Aktivitet

Endringen medfører at det kan innkreves markedsavgift og forskningsavgift for tang og tare, slik at næringen kan benytte seg av Sjømatrådets tjenester, inkludert markedsaktiviteter i utlandet. Det betyr også at FHF kan finansiere forsknings- og utviklingsoppgaver for tang og tare.

– Vi arbeider knallhardt for å bedre mulighetene for norsk eksport til utlandet, også for nye marine produkter. Dette arbeidet er en del av et større og langsiktig mål om å legge til rette for aktivitet langs hele kysten og skape flere muligheter for norsk sjømatnæring, sier Skjæran.