Selskapet er svært lite bekvem med at tråleren ikke skal delta i fiske i syv måneder og håper med klagen å slippe billigere unna. I første omgang vil selskapet at utestengelsen fra fiske blir utsatt til etter at klagen er behandlet. Etter planen skal «Hekktind» ut av fiske fra 1. april.

- Det er et omfattende materiale vi har fått i hende, sier rådgiver Håvard Holder i Fiskeridirektoratet til Kyst og Fjord. Han vil ikke gå nærmere inn på innholdet i klagen, ei heller kommentere om direktoratet vil utsette utestengelsen mens klagen behandles.

- Det er en av de tingene vi nå vurderer internt, sier han.

Rederiet har tidlig gjort det klart at man ikke godtar verken utestengelsen eller boten på 870.000 kroner.

Mer om saken i papiravisa