Bedriften, som ligger på Fiskebøl på lofotsida av Hadselfjorden, vokser voldsomt, ikke minst etter oljekatastrofen i Mexicogulfen. Nå planlegger man å sette opp en isolert presenningshall, samt anlegge større parkeringsplass, et asfaltert opplastingsområde og lagerplass for lensevinsjer og containere. Det etterlyses også gjerde rundt området, med port som kan åpnes med adgangskort, for å holde uvedkommende unna.

Alt dette krever både plass og penger, og Hadsel havnestyre anbefaler kommunen, som er grunneier, å utvide industriområdet med 18 mål, og ta opp et lån på 2,5 millioner til arbeidet. Dette arbeidet innebærer også værtetting av moloen. Forutsetninga er at bedriften skal dekke inn kostnadene gjennom en egen avtale, skriver Bladet Vesterålen.