Det skjedde sist fredag ettermiddag, med umiddelbar virkning. -Uavhengig av stoppen kan fartøy tilhørende gruppen fortsette fisket på den garanterte kvoten og kvotefleksibiliteten, heter det i meldinga fra Fiskeridirektøren.

Årets totale disponible kvote for denne gruppa er 6623 tonn, totalt er det tatt 6026 tonn, med bare snaut 600 tonn igjen.

Makrellfisket har tidvis foregått i nord, men siste uka har det vært stille på innmeldingsjournalen i landsdelen, og desto mer i Nordsjøn og på Vestlandet.