Havforskerne anbefaler kvoteøkning for både norsk vårgytende sild, kolmule og makrell neste år. - Det er godt nytt for fiskerinæringa i Norge, sier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.

Konklusjonen fra havforskerne er at bestandene er i vekst. Dette gir en betydelig økning av kvoterådene for de tre viktigste bestandene av pelagisk fisk for Norge til neste år.

- Kvoterådene for 2017 er godt nytt for industrien i Norge. Ikke minst er det svært positivt at vi ser ut til å få et løft i sildekvoten til neste år. Norge har en stor andel av silda, og dette er et viktig råstoff for industrien. Spesielt for anleggene i nord har silda stor betydning, sier Dale i Sjømat Norge.

Norsk vårgytende sild

- Siden 2010 er kvotene blitt kraftig redusert, nå ser vi en økning for andre året på rad. Det er svært positivt at ICES mener det er grunnlag for å doble sildekvoten til neste år sammenlignet med kvoterådet for i år. Den anbefalte kvoten for 2017 er 646.075 tonn, mens kvoterådet for i år var 316.876 tonn, framholder Dale.

Makrell

Havforskerne tilrår at det det kan fiskes 944.302 tonn makrell i 2017. For inneværende år var det anbefalt en totalkvote for makrell på 667.385 tonn. Rådet for 2016 ble nylig revidert, og ble økt med 16% fra 667.385 tonn til 773.842 tonn. Revisjonen skyldes en feil i beregningene av rekrutteringen til makrellbestanden.

Norge, EU og Færøyene ble enige om en kvoteavtale for 2016, og fastsatte totalkvoten i år til 895.900 tonn. Siden Russland, Island og Grønland ikke er del av avtalen, blir fisket i år høyere enn den avtalte totalkvoten. Dersom kvoterådet følges vil tilførselen av makrell til markedet bli omtrent på samme nivå neste år som i år.

Kolmule

For kolmule tilrår ICES en kraftig økning i kvoterådet for 2017. Anbefalt kvote for 2017 er på 1.342.330 tonn. Rådet for innværende år var på 776.391 tonn.

Kyststatene skal møtes til forhandlinger om forvaltingen og fordelingen av både norsk vårgytende sild, kolmule og makrell i oktober. Kvotene for 2017 blir fastsatt av kyststatene.