Fiskeridirektøren har med virkning fra mandag 24. oktober besluttet å øke bifangstprosenten på torsk nord for 62°N til inntil 50 prosent i de enkelte fangster og ved landing for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under21 meterog for fartøy i åpen gruppe.

Fiskeridirektøren kan beslutte å stoppe bifangstfisket når avsetningen er beregnet oppfisket.