De to Ap-politikerne er fortørnet over at Riksantikvaren har levert innsigelser på søknaden fra Marine Harvest om å etablere nye anlegg ved Hysvær og Rørskjæran innenfor verdensarvområdet.

Ifølge Brønnøysunds Avis mener de at innvendingene strider mot de intensjonsavtaler som ble undertegnet i forkant av opprettelsen av verdensarvområdet, der alle parter var enige om at fredningen ikke skulle få konsekvenser for mulighetene til å utvikle Landbruk, havbruk, fiskeri, turisme og øvrig næringsvirksomhet.

Når det nå ligger konkrete penger i slike oppdrettslokaliseringer blir kampviljen ekstra stor.

Vegas ordfører Andre Møller peker på at oppdretts-nekten påfører kommunen tap.

- Vi tapte nærmere sju millioner kroner i midler fra Havbruksfondet i år på at vi ikke har fått på plass de to konsesjonene. Derfor har Tomas Norvoll nå tatt initiativ til å be om et møte med Klima- og miljødepartementet og Fiskeridepartementet for vi kan ikke ha det slik lenger. Det vi driver med nå er en ørkesløs vandring der vi aldri kommer i mål, hevder Møller overfor Brønnøysunds Avis.