Den mye omtalte og svartelistede pukkellaksen i sommer spredt seg som en pest i norske farvann. Derfor tar Råfisklaget grep for å bidra til økt fiske på laksen som er ansett som et miljøproblem i elvene våre.

Les også:Gir en million til bekjempelse av pukkellaksen.

Les også:Statsråden skal blindsmake på pukkellaks.

Les også:Dette spiser pukkellaksen: – Den tar for seg.

Hører ikke hjemme i Atlanteren

Pukkellaksen er opprinnelig hjemmehørende i nordlige deler av Stillehavet, men etter å ha blitt satt ut på Kolahalvøya i Russland rundt 1960, har den spredd seg til norske elver og havområder. Den står nå på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko». Etter ønske fra fiskerinæringen selv, har Råfisklaget nå åpnet for å bruke våre salgssystemer både ved fiske og mottak av pukkellaksen.

- Vi håper med dette å kunne bidra til økt fiske på denne arten som anses som et miljøproblem i elvene våre, sier Råfisklagets omsetningssjef, Willy Godtliebsen.

Garanterer for oppgjøret

Råfisklaget understreker i sin presentasjon av tilbudet at ordningen er frivillig. Men regelverket gir dem som fisker pukkellaks de samme garantiene som yrkesfiskerne har når de leverer for eksempel torsk. Når fangsten er veid og skrevet på seddel er fiskeren garantert oppgjør, og får utbetalt pengene etter 14 dager. Kjøperen får elektronisk regning på beløpet fra Råfisklaget, og slipper dermed å skrive kvittering og ordne med utbetaling til hver enkelt leverandør. Ordningen gjelder for alle som ønsker å fiske og levere eller kjøpe pukkellaks.

Omsetningssjefen oppfordrer alle til å bruke sommeren på å prøve fiskelykken.

- I enkelte områder er det registrert mengder med pukkellaks, så her kan det være penger å tjene. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med oss, avslutter Godtliebsen.