Mer synlighet om prosjektet vil og styrke tilliten mellom forskere og fiskere, sier komitèen.

Referanseflåten ble etablert med havgående fartøy i 2001 og med kystfartøy i 2005, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Bakgrunnen var å få tilgang til datamateriale rett fra fiskeflåten.

Instituttet hadde bruk for å få inn tilstrekkeleg med biologiske prøver fordelt på område, årstid og redskap til å kunne beregne fangst, både landinger og utkast, av fisk av ulik alder og størrelse til bruk i beregninger av bestandene. Fartøyene som er med i referanseflåten er representative for den norske fiskeflåten, og leverer regelmessig detaljert informasjon til instituttet. Ordningen er finansiert gjennom bruk av forskingskvoter.

Komitêen foreslår at det også blir gjort forbedringer i referanseflåten. Havforskningen vil derfor fornye den havgående delen av flåten i en periode på 4-6 år, med til sammen 20 fartøy i ulike flåtekategorier.

Utysningen til å søke kommer på Doffin med søknadsfrist 11. november. Fornyingen vil skje til våren 2012, melder havforskningen.