Den familieeide bedriften i Øksnes er nå organisert gjennom Klo Holding AS, og består av hvitfiskselskapet Gunnar Klo AS, oppdrettsselskapet Øyfisk AS og rederiet Fugløyskjær AS.

Nettavisen Vesterålen Online melder at konsernet kom ut av 2019 med et resultat før skatt på 72 millioner kroner. Dette skyldes at oppdrettsselskapet Øyfisk AS leverte et resultat på 90 millioner kroner.

Konserndirektør Arne Karlsen erkjenner at den største profitten ligger i laksevirksomheten.

– Generelt så henter vi ikke overskudd fra hvit fisk, og blir i stor grad berget av laksen. Men 2019 er nå historie og vi er mer opptatt av å tenke framover, sier Karlsen til vol.no.

Han erkjenner samtidig at året vi er inne i ligger an til å bli svakere enn før på grunn av dårligere priser på laks.

- Men det er alt for tidlig å si noe om årets totalomsetning, da vi blant annet ikke får vite ståa for tørrfisken før til høsten, sier Karlsen til vol.no.

Konsernets samlede omsetning steg fra 384 millioner i 2018 til nær 433 millioner i 2019.

Det samlede resultatet steg fra 62 til 72 millioner.