Maksimalkvoten til norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter rognkjeks økes i dag, 12. mai 2021, fra et kvantum rognkjeks tilsvarende 5 000 kg til et kvantum rognkjeks tilsvarende 7 500 kg utilvirket rognkjeksrogn.

Dette fremgår i en melding fra fiskeridirektøren sendt ut onsdags formiddag.