Det urolige været på kysten har fortsatt og legger en demper på fisket. Totalomsetningen av torsk i uke fem ble på 12 300 tonn. Dette er det høyeste ukekvantumet for torsk i 2012, men for første gang i år ble ukekvantumet lavere en tilsvarende uke i 2011 (13300), viser de siste tallene fra rå.

Statistikk fra de fem første ukene av året viser at det totalt er omsatt 45 300 tonn torsk fra norske fartøy. Dette er fordelt på 33 500 tonn ferske landinger og 11 800 tonn frossen torsk. Sammenligner en med 2011 er det omsatt 1 550 tonn mer fersk og 3400 tonn mer frossen torsk.

Ruskevær

Selv om at det har vært mye ruskevær, ble uke fem en relativt god uke. Landingene av torsk i uke 5 ble på 1000 tonn lavere enn samme uke i 2011, men likevel 3000 tonn høyere enn uke 4.

Det ble omsatt 12300 tonn torsk fra norske fartøy i uke 5. I tillegg kommer landinger fra russiske fartøy på 2 150 tonn torsk. Av de norske landinger var 8780 tonn levert ferskt, mens 3550 tonn var levert av frysebåter. Vi ligger 4800 tonn foran fjoråret for omsatt kvantum av torsk fra norske fartøy. For hyse ligger vi likt med 2011, mens sei ligger 120 tonn foran 2011 for ukentlige landinger.

200 mill foran

Totalt omsatte Norges Råfisklag for 187 millioner kroner i uke 5. Av dette stod norske fartøy for 159 millioner kroner.

Råfisklagets totale omsetning pr uke 5 i år fra norske båter er 629 mill kroner, hvorav torsk/hyse/sei utgjør 608 mill kroner. Omsetningen fra russiske båter er per uke 5 på 145 mill kroner (14.500 tonn torsk og 1 400 tonn hyse) og landinger fra færøyske fartøy på 7,2 mill kr. Totalomsetningen per uke fem er da på 781 mill kr (684 mill kr i 2011). I samme periode i fjor var omsetningen fra norske båter 578 mill kroner, mens omsetningen fra russiske båter utgjorde 116 mill kroner (10 200 tonn torsk og 2 900 tonn hyse).