Dermed kan fiskeflåten fortsette driften som normalt - i en tid der de fleste andre næringsgreiner ligger nede for telling på grunn av koronautbruddene.

Som normalt

I sildesalgslagets siste ukerapport kan det meldes om at kolmulefisket har gått for fullt selv om det på St. Kilda feltet var noe «slakkere» fiske enn forventet.

- Totalt er det meldt inn vel 48 600 tonn og av det er 38 600 tonn fisket i område fra kanten av Porcupine Bank og nordover, 9 700 tonn er fisket nord av grensen (Irskeboksen) på Nord 56 grader og 30 minutter og nordover mot St. Kilda. I tillegg har en båt fisket knappe 300 tonn i «kanten», viser rapporten.

Varierende vær

Nord av Porcupine Bank ble forholdene dårlig på tampen av siste uke. Derfor forlot siste båt dette området søndag.

- Værforholdene er også dårlig og de opplysningene vi får fra feltet på søndag er at de fleste båtene ikke er i fiske grunnet mye vind. Etter værkart å dømme kan det være «spakning» i vinden litt ut på mandag. Sju båter er igjen på feltet mens et lignende antall begynner å nærme seg feltet på tur ut, melder rapporten.

Stort sett kun kolmule

15-16 kolmuletrålere har kvote igjen, mens nesten alle pelagiske – nordsjøtrålere har restkvote. Av disse vil flere ta sin kolmulekvote i forbindelse med «kantenfiske» i Nordsjøen.

Ut over kolmulefiske er det svært lite fiskeri som foregår i sildesalgslagets distrikt på denne årstiden. Sist uke fikk de kun innmeldt tre fangster på til sammen vel 60 tonn hestmakrell samt 260 tonn øyepål.