Har tatt imot over dobbelt så mye fisk under årets sesong