Nylig kom han og mannskapet til Tromsø med det 50,7 meter lange fiskefartøyet «Nord-Fugløy» som eies av rederiet Camaro Fiskeriselskap AS.

Stolt av resultatet

Nilsen beskriver byggeprosessen som stort sett grei hele veien - helt fra kjølen ble strukket i Gdansk, for halvannet år siden.

- Vi har samarbeidet godt med alle involverte parter i prosjektet, sier Roger Nilsen til Kyst og Fjord.

Reder Roger Nilsen er stolt over hva de har fått til.

Han ønsker spesielt fremheve et godt samarbeid med selskapets bankforbindelser Nordea og Innovasjon Norge samt byggeverftet Larsnes Mek AS som har hatt byggeoppdraget. Han berømmer også underleverandørene i prosjektet som han sier har gjort en solid jobb.

- Selv om prosjektet er noe forsinket, er vi både stolte og fornøyde med resultatet.

Store forskjeller

Lite av innredningen om bord minner om et fiskefartøy. Her er det ikke spart på fasilitetene.

- Men hva vil du si er den største forskjellen fra tidligere båter?

– Dette fartøyet skal drifte etter samme mønster som våre tidligere båter, med snurrevad og not, men er rigget litt annerledes til snurrevadfisket. Vi har blant annet mulighet for å ta inn fiskeredskapene bak på båten, teleskop sugeslange med påkobling av sekk i lukket rom inne i fartøyet. I tillegg har vi hydraulisk slipp saks som bidrar til større sikkerhet og færre tunge løft for mannskapet.

Roger Nilsen forteller at båten også har hybrid fremdrift med batteri og NOX rensing på alle motorer som gjør at selskapet kan møte det grønne skiftet på en bedre måte enn med de tidligere fartøyene de har hatt

- Også når det gjelder drivstofforbruk håper vi å komme godt ut.

 Det vil merkes godt ettersom de bytter ut en snart 50 år gammel båt som han sier har tjent rederiet godt tjent i byggeperioden.

Raskt oppstart

- Hvordan blir driftsmønsteret framover?

- Til å begynne med så skal vi fiske resten av torske- og sei kvoten som vi har. Vi starter fisket på kysten men vil etterhvert forflytte oss til området rundt Bjørnøya, sier Nilsen.

Han håper å få alt utstyr og fiskeredskaper på plass i løpet av inneværende uke. Dermed er de klare for oppstart.

Så langt har de kun fått testet ut båten i godvær. Han forteller at turen nordover gikk veldig bra med godt vær hele veien. I løpet av jomfruturen var de også en snartur innom Sandnessjøen og Svolvær, slik at det var rene cruisestemningen om bord for mannskapet som vil bestå av åtte mann når de kommer i ordinær drift.

- Både silde- og torskekvoten reduseres neste år, hvordan slår det ut for driftsmønsteret neste år?

- Nedgangen i torske- og sildekvotene bekymrer oss selvsagt og vi ser oss derfor om etter alternative driftsgrunnlag hvor for eksempel snøkrabbe er et nytt og spennende fiskeri.

- Hva har investeringen kostet?

Investeringen kom ut omtrent som budsjettert på 250 millioner kroner, sier en fornøyd Roger Nilsen.

Nå er alle ombord veldig klare for å komme seg i drift.