Det sier Ole Mindor Myklebust når Kyst og Fjord ringer for å gratulere ham som reder av mørebåten «Kato» som var årets beste fangstfartøy på vågekval med 112 dyr.

- Jeg var ikke sjøl med på fangsten. Men tilbakemeldingene jeg fikk var at det var mye kval og mye godt vær, noe som jo er helt avgjørende for kvalfangsten. Ved Jan Mayen var det dessuten avgjørende at det var mye nordavind og dermed nesten ikke tåke som jo er drepen for kvalfangsten. En eneste solskinnsdag er nok til at skodda legger seg.

- Men 112 kval er sesongrekord på kval for ditt rederi?

- På vågekval så er det rekord for oss. Men på den tida at vi fanga bottlenose og en del andre kvalarter, hadde vi samlet langt flere dyr. Men kjøtt og spekk for disse kvalene gikk til dyrefôr og markedet falt dramatisk som følge av amerikansk og britisk motstand mot kvalfangst.

- Og nå går du i bresjen mot fangst av lodde?

- Det er fullstendig feilslått å tilrå så mye som 100.000 tonn lodde neste år. Jeg har sikre kilder fra det norske forskermiljøet som er uenig i ei så høy loddekvote. Situasjonen for lodda er generelt nesten like dramatisk som den var i 1986 da vi hadde et generelt ressurskollaps, sier

Ole Mindor Myklebust som har et 40 års perspektiv på fangst i Barentshavet. I tillegg til kvalfangst har han drevet fangst av fisk med konvensjonelle redskaper.

Han legger til at i en situasjon med generell åtemangel i Barentshavet, er det helt bak mål å trappe ned statsstøtten til selfangst slik det er foreslått.

- I likhet med kvalen og torsken er selen en storspiser av lodde og annen åte. I en situasjon med generell åtemangel bør fangsten på både sel og kval være så stor som mulig, sier Ole Mindor Myklebust.