Eksporten av tørrfisk kom i september på 110,6 millioner kroner som er en ørliten økning på 0,1 prosent fra samme måned i fjor. Til hovedmarkedet Italia gikk det i september 467 tonn lofotrund torsk til en pris av 145,71 kr/kg. Det er en økning fra samme måned i fjor på 6,59 kroner per kilo, ifølge oversikten fra Eksportutvalget for fisk.

Saltfisken i gulvet

For saltfiskprodukter gikk det imidlertid langt dårligere. Med en septembereksport på 43,4 millioner kroner, endte man under med 14,8 millioner kroner eller 25 prosent fra samme måned i fjor.

Målt i volum ble det eksportert 1 270 tonn saltfiskprodukter mot 1 831 tonn i september 2010.