Hittil i år har Norge eksportert 85 400 tonn klippfisk for 4,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning 1 prosent og en verdiøkning på 12 prosent eller 492 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Samtidig har Norge eksportert 22 600 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 19 prosent, og en verdinedgang på 10 prosent eller 136 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Sammenheng

- Fra i sommer har vi sett økte eksportvolumer av klippfisk av torsk til Portugal, målt mot samme periode i fjor. Veksten fortsetter også nå i november. Dette til tross for historisk høye priser, målt både i norske kroner og i euro. Redusert saltfiskeksport så langt i år, og dermed mindre råvare til klippfiskproduksjon i Portugal, forklarer nok noe av denne økningen. Samtidig var det høyere eksportvolumer av saltfisk i november i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er den første måneden i 2019 som er høyere for saltfisk enn tilsvarende måned i 2018, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Seien øker

- De høye prisene på klippfisk av torsk er en forklaring på hvorfor eksporten av klippfisk av torsk går litt tilbake i Brasil, mens eksporten av klippfisk av sei har økt så langt i år. Klippfisk av sei er betydelig rimeligere enn klippfisk av torsk. Brasiliansk valuta har svekket seg, noe som legger ytterligere press på prisene for brasilianerne, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.